Πώς υπερηχητικός sonochemistry για την εξαγωγή εγκαταστάσεων;

May 16, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πώς υπερηχητικός sonochemistry για την εξαγωγή εγκαταστάσεων;

Πώς υπερηχητικός sonochemistry για την εξαγωγή εγκαταστάσεων;

 


Με την υπερηχητική εξαγωγή, τα sonication υπερηχητικά κύματα χρήσεων. Ένας έλεγχος παρεμβάλλεται στο μίγμα. Ο έλεγχος αρχίζει να βάζει εμπρός και τα υγιή κύματα υψηλής και χαμηλής πίεσης. Τα κύματα δημιουργούν τα μικροσκοπικά ρεύματα και τους διατηρημένους σταθερή ατμοσφαιρική πίεση υγρούς στροβίλους που δημιουργεί ένα σκληρό περιβάλλον

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πώς υπερηχητικός sonochemistry για την εξαγωγή εγκαταστάσεων;  0